Strona startowa
Przewodnik po grze
Pomoc
Forum
Zasady
 

Zasady Gry

Ten regulamin gry uzupełnia OWU. W przypadku sprzeczności regulaminu gry z OWU obowiązują OWU.
Poniższe punkty obowiązują na wszystkich światach. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało niesłusznie zablokowane, skontaktuj się z Twoim Operatorem Gry przez system zgłoszeń.

Proszę zwrócić uwagę, że wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania odnośnie kont będą ujawnione tylko posiadaczowi stałego adresu e-mail ustawionego na koncie, ze względu na ochronę danych.

Konta

Każdy gracz może wielokrotnie rejestrować się na KingsAge, nie może jednak posiadać więcej niż jednego konta na jednym świecie.

Dostęp do konta, account sitting i account sharing

Tylko właściciel ma dostęp do konta. Tzw. "account sitting" oraz "account sharing" (korzystanie z konta przez niezarejestrowaną na nim osobę) są niedozwolone.


Wyjątkiem jest opcja premium "zastępstwo w przypadku urlopu". Gracze nie korzystający z opcji premium mogą z kolei przejść w tryb uśpienia.


Zabrania się także przekazywania haseł.

Transfer konta / przeniesienie konta

Jeśli konto ma zostać przeniesione na innego gracza, trzeba poinformować o tym wcześniej support i otrzymać na to zgodę. Nie istnieje prawa roszczenia do transferu konta. Nie można przekazać pojedynczych światów. Pamiętaj, że "korony" połączone są z kontem. Zostaną one przekazane razem z kontem i może je używać tylko użytkownik konta.

Dzielenie łącza internetowego

Gra daje możliwość dzielenia połączenia internetowego, które można znaleźć pod "dzielenie łącza internetowego". Ta funkcja musi być wykorzystywana przez każdego, kto świadomie używa tej samej sieci lub tego samego komputera, tak jak inny gracz w tym samym świecie. Ta sama sieć oznacza np. sieć szkoły, uniwersytetu lub miejsca prac.

Aby zapobiec zablokowaniu, powinno się poinformować najpierw o tym obsługę gry, zanim zacznie się grać z obcej sieci.
Przy jakichkolwiek naruszeniach zasad funkcji "dzielenie łącza internetowego", team zastrzega sobie tymczasowe lub trwałe blokady.

Pushing

Zabrania się używania słabszego konta dla własnych korzyści (np. w postaci eksploatacji surowców).

Bugusing

Bug to błąd w grze, który daje graczowi nieuczciwe korzyści. Jest zabronione wykorzystywanie takich bugów w grze. Jeśli jesteś ofiarą takiego błędu, musisz natychmiast poinformować o tym operatora gry.

Boty i skrypty

Pamiętaj o przestrzeganiu ogólnych warunków handlowych, punktu 5: "Szczególne warunki dotyczące korzystania z gier online" oraz podpunktów od 5.1. do 5.7.

Istnieją pewne narzędzi, które możesz stosować. Odpowiednia lista dozwolonych skryptów znajduje się na forum.

Jeśli będziesz miał do dyspozycji narzędzie, ale nie wiesz, czy jest dozwolone, proszę skontaktuj się z obsługą gry i wyślij tam skrypt.
Jeśli napiszesz skrypt, skontaktuj się z obsługą gry jeszcze przed jego publikacją i dowiedz się czy jest on dozwolony.

Zawartość

Zniewagi lub innego rodzaju obraźliwe wiadomości zostaną odpowiednio karane.
Używanie gróźb przeciwko graczom jest dozwolone tylko, jeśli dotyczą one gry i nie mają żadnego związku innymi platformami lub prywatnym życie gracza. Zabronione jest w KingsAge używanie politycznych, rasistowskich, pornograficznych lub innych nielegalnych wypowiedzi.

Gameforge zastrzega sobie prawo zablokowania graczy, którzy nie posługuje się językiem polskim.
To dotyczy nie tylko gry lecz też forum oraz kanału IRC.

Ta zasada dotyczy również:
Wiadomości dotyczących gry, stron sojuszu oraz pisma okólnego.
Pamiętaj, że nieodpowiednie zachowanie podczas gry, na forum czy na kanale IRC może zakończyć się czasowym lub trwałym zablokowaniem Twojego konta.

Zasady te dotyczą między innymi wiadomości dotyczących gry, profilu gracza, jego nicku, nazwy osady, strony sojuszu oraz pisma okólnika.

Przykłady

• Dozwolone jest wymuszanie od innych graczy surowców.

• Zabronione jest szantażowanie graczy, aby dotrzeć do "koron" lub innych przedmiotów, które nie mają nic wspólnego z darmową ofertą KingsAge.

• Zabronione jest używanie zniewag oraz innych obraźliwych wiadomości.

• Zabroniona jest każda próba kradzieży haseł (phishing) i będzie ona surowo karana.

• Zabronione jest rozpowszechnianie politycznych, rasistowskich i pornograficznych poglądów w grze. Dotyczy to np. profilu gracza, profilu sojuszu, jak i również nazwy gracza oraz nazw osad.

• Zabronione jest używanie linkówi, które prowadzą do "warez" lub na pornograficzne strony.

• Każdy gracz, który na forum lub na czacie IRC obraża innych graczy, ryzykuje również zablokowanie w grze.

Spam

Zabroniona jest każda próba utrudniająca dostęp do podglądu graczowi tak, że traci on orientację w grze in nie może kontynuować gry.

To dotyczy również:
• spam dotyczące (IGM)
• rozpowszechnianie innych gier

wygenerowany w 7 ms Czas serwera: 17:43:08